BẦU TRỜI ĐÊM Y TÝ

  • 12/09/2017
  • | ĐẶNG LÂM QUỲNH NHƯ

Trời đêm Y Tý, lấp lánh lấp lánh những ánh sao. Sáng rực cả góc trời thay cho ánh điện.

Bài thi ảnh