Cần cù

  • 12/09/2017
  • | Nguyễn Quang Toàn

Cần cù trong lao động sản xuất, anh dũng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc đó là những đức tính quý báu của con người Việt Nam từ xưa đến nay. Nó trở thành nét văn hóa truyền thống truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ảnh chụp một cụ bà ở Trùng Khánh, Cao Bằng đang bừa ruộng để chuẩn bị cho vụ hè thu 2016.

Bài thi ảnh