Dựng chùa Tây Yên Tử

  • 12/09/2017
  • | Nguyễn Văn Hưởng

Một người thợ thi công dựng ngôi chùa Hạ thuộc núi Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang).

Bài thi ảnh