Lộc Hoa Ngày Vui Chung

  • 13/09/2017
  • | do huu tien

Ngày lể độc lập 2/9 hằng năm thành đoàn TP HCM tổ chức lể cưới tập thể ,dành cho các bạn trẻ làm việc trên địa bàn thành phố cũng là nét đẹp văn hoá trong ngày vui quốc khánh chung của đất nước...

Bài thi ảnh