Vui Hội Kate

  • 13/09/2017
  • | Lê Duy Tân

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tỉnh Bình Thuận là một lễ hội có giá trị văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc vốn có trong lịch sử, mang đậm yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào Chăm. Đồng thời, lễ hội còn mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cho sự hòa hợp lứa đôi, sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật. Lễ hội gồm hai phần. Phần Lễ, được tổ chức theo phong tục truyền thống với các nghi thức như: các chức sắc tôn giáo Bà-la-môn, Bà-ni thực hiện cúng Lễ Cầu an tại Tháp Pô Sah Inư, thỉnh và rước Y trang nữ Thần Pô Sah Inư lên tháp chính, Lễ tắm bệ thờ Linga – Yoni… Phần Hội gồm nhiều hoạt động phong phú, mang đậm nét văn hóa dân tộc Chăm như trình diễn nghề truyền thống của dân tộc Chăm, trình diễn nhạc cụ truyền thống, giới thiệu trang phục và điệu múa truyền thống của dân tộc Chăm cùng các trò chơi dân gian...

Bài thi ảnh