Đi chơi Tết

  • 10/01/2018
  • | Nguyễn Mạnh Tuấn

Hai cô bé Mông trong trang phục truyền thống đi chơi ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình

Bài thi ảnh