Thu về trên bản

  • 10/01/2018
  • | Nguyễn Mạnh Tuấn

Mùa thu vàng trên bản của người Mông Y Tý - Lào Cai

Bài thi ảnh