Ông chú Sáu Long Sơn

  • 07/02/2018
  • | Phạm Ngọc Long Thiên

Chú đang nghỉ tay sau khi ngồi một hồi lâu viết liễn. Người đàn ông đạo Ông Trần thường mặc bộ đồ màu đen (mà theo cách gọi của họ màu huyền) . Để tóc dài búi cao và bộ râu dài. Người đạo Ông Trần rất hiếu khách, nhiệt tình. Họ rất ngại chụp hình, vì có một số người chụp hình họ rồi in làm quảng cáo. Ban đầu Chú Sáu khá dè chừng, nên tôi phải đứng nói chuyện làm quen và nói rõ mục đích của mình là vì tìm hiểu nét văn hóa rất riêng của họ Đạo Ông Trần, rồi sau đó mới xin chụp.

Bài thi ảnh