Xuân yêu thương

  • 08/02/2018
  • | Nguyễn Hữu Đính

Ảnh chụp tại Huế tháng 7 năm 2017 nhân sự kiện Công đoàn tổ chức đám cưới tập thể cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bài thi ảnh