CẢNH XƯA QUEN THUỘC

  • 08/03/2018
  • | LÊ THỊ CẨM LINH

Ghe xuồng là phương tiện đi lại và vận chuyển chủ yếu của cư dân Nam Bộ do đặc tính sông ngồi chằng chịt ở đây. Nếu ai đã đến Nam Bộ thì sẽ thấy ở đâu có sông rạch là ở đó lại có mặt của ghe xuồng.

Bài thi ảnh