Nhìn!

  • 08/03/2018
  • | Nguyễn Hữu Đức

Dù cuộc sống hôm nay vẫn còn thiếu thốn nhưng ánh mắt của các em bé Cơ Tu vẫn trong veo, vô tư và bình yên đến lạ

Bài thi ảnh