Vũ điệu sông Hương

  • 08/03/2018
  • | Định Phước

Hình được chụp cuối tháng 2-2018 tại sông Hương Tỉnh Thừa Thiên Huế, những người dân sau khi đánh cá về, họ sẽ rữa vó cho sạch rồi mang cất .

Bài thi ảnh