Huyền ảo Y Tý

  • 04/04/2018
  • | Lê Hữu Dũng

Tuyết rơi còn đọng lại trắng trên những mái nhà kết hợp với mây kéo tới làm cho Y Tý thêm lung linh huyền ảo

Bài thi ảnh