Múa Sen

  • 04/04/2018
  • | Lê Hữu Dũng

ảnh chụp vở Múa Sen tại nhà hát TPHCM

Bài thi ảnh